• Netsuite cung cấp cho các đơn vị trong ngành thực phẩm & đồ uống bộ giải pháp F&B toàn diện và mạnh mẽ để tối ưu hóa quy trình hoạt động kinh doanh của ngành
    Liên hệ với chúng tôi để tăng trưởng ROI và phát triển doanh nghiệp bằng cách tìm hiểu các giải pháp tốt nhất cho chuyển đổi kỹ thuật số

Giải pháp chuyên ngành