• Các công ty quảng cáo và truyền thông kỹ thuật số có thể có hàng trăm nguồn dữ liệu riêng lẻ mà họ phải sử dụng. Với NetSuite, bạn có thể vào một trang tổng quan và xem tất cả các số của mình ở cùng một nơi.
  • etSuite cung cấp các bản cập nhật một cách thường xuyên. Do đó, NetSuite cung cấp khả năng nhìn thấy cho doanh nghiệp của bạn hơn bao giờ hết.
  • Liên hệ với chúng tôi để tăng trưởng ROI và phát triển doanh nghiệp bằng cách tìm hiểu các giải pháp tốt nhất cho chuyển đổi kỹ thuật số

Giải pháp chuyên ngành