• NetSuite là một giải pháp hoàn chỉnh cho các công ty sản xuất cần quản lý chặt chẽ và chuyên nghiệp kế hoạch sản xuất, mua sắm, quản lý kho hàng, bán hàng, kế toán tài chính và chi phí, quản lý quan hệ khách hàng và đối tác và thương mại điện tử. Cho dù tổ chức của bạn là một nhà sản xuất thực thụ, một doanh nghiệp lắp ráp theo đơn đặt hàng hay một nhà phân phối có sản xuất một phần, NetSuite cho phép bạn quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình với trên nền tảng SaaS tích hợp, được cung cấp theo yêu cầu qua Internet . Nó cung cấp khả năng hiển thị và kiểm soát thiết yếu các quy trình chính mà các nhà sản xuất cần để cạnh tranh hiệu quả trên thị trường
  • Liên hệ với chúng tôi để tăng trưởng ROI và phát triển doanh nghiệp bằng cách tìm hiểu các giải pháp tốt nhất cho chuyển đổi kỹ thuật số

Giải pháp chuyên ngành