• NetSuite giúp các nhà bán lẻ thuộc mọi loại hình và quy mô đổi mới và tập trung vào việc tăng lợi nhuận và giữ khách hàng mong muốn nhiều hơn, thay vì bị kìm hãm bởi sự phức tạp của phần mềm và phần cứng bán lẻ truyền thống
  • NetSuite cung cấp cho Ban điều hành một cái nhìn thống nhất trên toàn bộ doanh nghiệp, giúp phát triển đế chế bán lẻ của mình trong tương lai với các giải pháp dựa trên đám mây. Với NetSuite, Ban điều hành có thể mở rộng quy mô nhanh hơn và phát triển thông minh hơn bằng cách nhanh chóng và dễ dàng thêm các kênh, khu vực địa lý, mô hình kinh doanh và thương hiệu mới
  • Liên hệ với chúng tôi để tăng trưởng ROI và phát triển doanh nghiệp bằng cách tìm hiểu các giải pháp tốt nhất cho chuyển đổi kỹ thuật số

Giải pháp chuyên ngành