Tư vấn và triển khai NetSuite

 • Tối ưu và tự động hóa các quy trình hoạt động kinh doanh và hệ thống báo cáo trong hệ sinh thái NetSuite
 • Triển khai, cấu hình và mở rộng NetSuite
 • Tích hợp NetSuite với các hệ thống khác, đánh giá và triển khai các bộ ứng dụng của bên thứ ba
 • Tư vấn về mô hình – cấu trúc tổng thể
 • Huấn luyện mô thức cho ban lãnh đạo và đội ngũ nòng cốt để đảm bảo ứng dụng và khai thác hệ thống Netsuite hiệu quả
 • Tư vấn quy trình, phân tích thiết kế giải pháp – Quản lý thay đổi
 • Xây dựng hệ thống, thu thập Master data
 • Thực hiện đào tạo người dùng
 • Thực hiện chuyển đổi Master data, số dư đầu kỳ và vận hành chính thức
 • Hỗ trợ sau vận hành, đào tạo chuyển giao, bảo hành

Dịch vụ tư vấn Cloud ERP

 • Đánh giá tính sẵn sàng của doanh nghiệp trước khi triển khai Cloud ERP
 • Đánh giá quy mô và đề xuất phạm vi ứng dụng Cloud ERP
 • Xây dựng hồ sơ yêu cầu đối với hệ thống ứng dụng Cloud ERP
 • Xây dựng và chuẩn bị ngân sách dự án Cloud ERP
 • Tư vấn tổ chức dự án và nguồn lực chuẩn bị cho dự án triển khai
 • Tư vấn giám sát và triển khai.

Dịch vụ hỗ trợ vận hành hệ thống NetSuite

 • Thực hiện kiểm tra hệ thống NetSuite định kỳ theo ngày, tuần, tháng
 • Hỗ trợ và hướng dẫn người dùng xử lý issue trong quá trình vận hành hệ thống
 • Tư vấn xử lý các nghiệp vụ phát sinh
 • Cảnh báo các lỗi tương tự xảy ra để nâng cao năng suất vận hành hệ thống

Tư vấn theo chuẩn mực kế toán VAS

 • Tư vấn theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Vietnamese Accounting Standards – VAS) hiện hành. Các chuẩn mực kế toán Việt Nam này do Bộ Tài chính ban hành
 • Chuẩn mực kế toán chính là những qui định, những nguyên tắc cơ bản, những hướng dẫn cần được tôn trọng khi thực hiện các công việc kế toán và khi trình bày các thông tin trong các báo cáo tài chính sao cho đảm bảo tính minh bạch của các báo cáo tài chính.

Nâng cấp & tối ưu hệ thống NetSuite

 • Citek Cloud tin rằng thành công lâu dài nằm ở việc thực hiện một chương trình cải tiến liên tục, chẳng hạn như tối ưu hóa ERP với các mục tiêu tập trung vào hiệu quả, tuân thủ và kiểm soát nội bộ. Chúng tôi giúp doanh nghiệp giải quyết những vấn đề phức tạp của quá trình triển khai ban đầu cũng như các dự án tối ưu hóa sau triển khai

Đào tạo NetSuite

 • Các khóa học trực tuyến – Các khóa đào tạo trực tuyến theo phần hành kéo dài tối đa ba giờ và được thiết kế để bao gồm các lĩnh vực chính cụ thể của ứng dụng phần mềm
 • Các khóa học tổ chức theo lớp học – Các khóa học trong lớp học dành cho tối thiểu 10 người tham dự phục vụ cho mọi cấp độ chuyên môn và kinh nghiệm về phần mềm
 • Các khóa học theo yêu cầu – Đào tạo theo yêu cầu được thiết kế xung quanh các quy trình kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp
 • Các khóa học trở thành chuyên gia – Các chuyên gia của chúng tôi sẽ đào tạo bạn cách đào tạo người dùng cuối một cách hiệu quả. Cách tiếp cận này chuẩn bị cho Quản trị viên được chỉ định của doanh nghiệp hoặc nhân viên có kỹ năng khác để truyền lại kiến thức và chuyên môn của họ

Dịch vụ tích hợp hệ thống NetSuite

 • Các chuyên gia tích hợp của Citek Cloud có thể giúp doanh nghiệp tích hợp các ứng dụng riêng vào bất kỳ hoặc tất cả các tính năng trên nền tảng NetSuite: Kế toán, CRM, quản lý kho, Thương mại điện tử

Kiểm tra và đánh giá hệ thống phần mềm

 • Đánh giá quy trình vận hành (Processes)
 • Đánh giá phân quyền vận hành (Roles)
 • Đánh giá hệ thống vận hành (Hardware – Database – Backup)
 • Đánh giá hệ thống báo cáo vận hành (Report Analysis)